Yhdenvertaisuustyöryhmä on perustettu!

Syksyllä 2020 Tampereen Ylioppilasteatterille perustettiin yhdenvertaisuuden kehittämiseen tähtäävä työryhmä. Työryhmän tähtäimessä on toimia pitkäjänteisesti ja pohtia erilaisia linjauksia ja käytäntöjä, joiden avulla yhdenvertaisuus toteutuisi teatterissamme entistä paremmin. Työryhmä ottaa jäsenistöltä vastaan palautetta ja esittää hallitukselle kehitysehdotuksia.


TaYT:lla on vuodesta 2018 alkaen toiminut yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaava on mm. kehittänyt jäsenille ja teatteriprojektien työryhmille suunnattua turvallisemman tilan koulutusta, edistänyt yhdessä hallituksen kanssa yhdenvertaisuuden huomioimista kaikessa päätöksenteossa sekä toiminut häirintäyhdyshenkilönä. Yhdenvertaisuusvastaavat koordinoivat myös työryhmän toimintaa.


Yhdenvertaisuustyöryhmä tuleekin tukemaan yhdenvertaisuusvastaavia erityisesti kehitystehtävissä ja pohtimaan, millaisilla käytännöillä teatteristamme voitaisiin tehdä entistä turvallisempi ja mukavampi paikka meille kaikille.


Yhdenvertaisuusvastaavina toimivat tällä hetkellä työparina Taisto Teija Ryhtä ja Minja Kaukoniemi. Yhdenvertaisuustyöryhmässä mukana ovat myös Maiju Ridell ja Miro Kai.